Day: August 26, 2020

clean-code-principles-square

Clean Code: Cách trở thành một lập trình viên giỏi hơn

26 August, 2020

Khi nhắc đến mã sạch, hay tái cấu trúc mã nguồn bạn có từng suy nghĩ: “Mã của tôi đang hoạt động tốt, trang web tôi xây dựng trông rất tuyệt và khách hàng của tôi rất vui. Vậy tại sao tôi vẫn quan tâm đến việc viết mã sạch?” Nếu điều này giống suy […]

Read More