Day: September 28, 2020

code-refactoring

Tái cấu trúc mã nguồn: Khi nào (và khi nào thì không) nên làm.

28 September, 2020

Code refactoring – Tái cấu trúc mã nguồn là một quá trình được sử dụng trong phương pháp phát triển phần mềm DevOps bao gồm việc chỉnh sửa và làm sạch mã nguồn đã viết trước đó mà không thay đổi chức năng của mã. Mục đích cơ bản của việc tái cấu trúc mã […]

Read More