Day: December 4, 2020

Các biến PHP $ và $$

4 December, 2020

Các $ trong PHP được sử dụng để khai báo một biến. Trong PHP, một biến bắt đầu bằng dấu $ theo sau là tên của biến. Ví dụ, bên dưới là một biến chuỗi: $var_name = “Hello World!”; Các $var_name là một biến bình thường dùng để lưu trữ một giá trị. Nó có […]

Read More

Mô Hình MVC sử dụng trong Laravel

4 December, 2020

Sau route thì một phần rất quan trọng khác được sử dụng rất thường xuyên trong Laravel Framework là mô hình tổ chức source code MVC. Mô hình MVC là một kiểu kiến trúc giúp cho việc tổ chức source code trở lên có hệ thống. Thực tế thì để hiểu mô hình MVC không khó hiểu. […]

Read More

7 mẹo để học Laravel hiệu quả hơn

4 December, 2020

1. Đừng bắt đầu với Tài liệu chính thức. Nghiêm túc. Điều đầu tiên những người mới đến thường nhìn vào là tài liệu chính thức của Laravel . Đừng hiểu nhầm tôi, các tài liệu rất hay! Nhưng, có một kỳ vọng bạn đã có một số kiến ​​thức về hệ sinh thái PHP và công cụ hiện đại. Ví dụ, […]

Read More

Cách sử dụng lớp Autoload với Composer trong PHP

4 December, 2020

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những điều cơ bản về autoloading trong PHP và cách sử dụng lớp autoload trong PHP bằng Composer .Tôi sẽ giải thích lý do tại sao autoloading lại quan trọng như vậy  và chỉ cho bạn cách sử dụng Composer để autoloading từng bước.Tôi sẽ  […]

Read More