Hướng dẫn

Mô Hình MVC sử dụng trong Laravel

4 December, 2020

Sau route thì một phần rất quan trọng khác được sử dụng rất thường xuyên trong Laravel Framework là mô hình tổ chức source code MVC. Mô hình MVC là một kiểu kiến trúc giúp cho việc tổ chức source code trở lên có hệ thống. Thực tế thì để hiểu mô hình MVC không khó hiểu. […]

Read More

7 mẹo để học Laravel hiệu quả hơn

4 December, 2020

1. Đừng bắt đầu với Tài liệu chính thức. Nghiêm túc. Điều đầu tiên những người mới đến thường nhìn vào là tài liệu chính thức của Laravel . Đừng hiểu nhầm tôi, các tài liệu rất hay! Nhưng, có một kỳ vọng bạn đã có một số kiến ​​thức về hệ sinh thái PHP và công cụ hiện đại. Ví dụ, […]

Read More

Cách sử dụng lớp Autoload với Composer trong PHP

4 December, 2020

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những điều cơ bản về autoloading trong PHP và cách sử dụng lớp autoload trong PHP bằng Composer .Tôi sẽ giải thích lý do tại sao autoloading lại quan trọng như vậy  và chỉ cho bạn cách sử dụng Composer để autoloading từng bước.Tôi sẽ  […]

Read More