Laravel Framework

APP_KEY và lập trình viên

25 November, 2020

Mỗi lần một lập trình viên bắt đầu tạo một ứng dụng Laravel mới hoặc clone một ứng dụng Laravel, việc tạo một mã/khóa ứng dụng ( Application Key) hay APP_KEY là một trong những bước khởi đầu quan trọng nhất. Phiên bản cập nhật bảo mật gần đây của Laravel đã sửa một vấn […]

Read More
Tổng quan về Laravel

Tổng quan về Laravel Framework

14 August, 2020

Laravel là một PHP framework tốt nhất thời điểm hiện tại cho quá trình xây dựng ứng dụng web. Nó đi kèm với các bộ công cụ mạnh mẽ và cung cấp kiến trúc ứng dụng. Hơn nữa, nó bao gồm các đặc điểm mạnh khác nhau của các công nghệ như ASP.NET MVC, CodeIgniter, […]

Read More

Tại sao lại sử dụng Laravel

14 August, 2020

Trong những ngày đầu của web động, việc viết một ứng dụng web trông khác rất nhiều so với ngày nay. Các nhà phát triển sau đó chịu trách nhiệm viết mã cho không chỉ logic duy nhất của các ứng dụng đó, mà còn viết lại từng thành phần rất phổ biến trên các […]

Read More